Letnia Scena Teatralna w Wyszkowie

Regulaminy

Regulamin 3. edycji festiwalu Letnia Scena Teatralna w Wyszkowie
 
 
I Postanowienia ogólne
 1. 3. edycja festiwalu Letnia Scena Teatralna w Wyszkowie odbędzie się we wrześniu 2015 roku w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”.
 2. Gospodarzem festiwalu jest Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”.
 3. Kontakt z biurem organizacyjnym:
Tel. 665 262 347,
E-mail: letniascenateatralna@gmail.com
www.letniascenateatralna.pl.tl
 1. Festiwal przygotowuje Komisja Artystyczna w składzie:
  • Agnieszka Szymanik – dyrektor festiwalu, członkini Komisji Artystycznej,
  • Irina Stankiewicz – zastępczyni dyrektora festiwalu, członkini Komisji Artystycznej,
  • Paweł Biernacki – członek Komisji Artystycznej.
 2. Komisja Artystyczna będzie rozpatrywała zgłoszenia teatrów instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych z kraju i zagranicy.
 3. Podczas festiwalu mogą być prezentowane spektakle oparte na wszelkich istniejących formach wypowiedzi teatralnej.
II Zespoły teatralne
 1. Zgłoszenie odbywa się poprze przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres mailowy biura organizacyjnego do 30 czerwca 2015 roku. Kartę zgłoszeniową można otrzymać po uprzednim kontakcie mailowym z organizatorami pod adresem letniascenateatralna@gmail.com. Zgłaszający się zespół akceptuje warunki zawarte w regulaminie poprzez wysłanie karty. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć także plan techniczny (tzw. rider). Mile widziane podanie linku umożliwiającego obejrzenie pełnej wersji spektaklu za pośrednictwem Internetu.
 2. Komisja Artystyczna rozpocznie rozpatrywanie propozycji sukcesywnie wraz z nadsyłaniem zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana zainteresowanym do 15 lipca 2015 roku.
 3. Zakwalifikowany zespół jest zobowiązany do niezwłocznego nadesłania materiałów informacyjnych i reklamowych dla potrzeb promocji festiwalu. Biuro organizacyjne nie zwraca nadesłanych materiałów.
 4. Festiwal ma charakter przeglądu i ma na celu integrację środowiska artystycznego. Komisja Artystyczna w pierwszej kolejności wybierze zespoły, które poza prezentacją wysokich wartości artystycznych, zadeklarują chęć uczestniczenia we wszystkich punktach programu Letniej Sceny Teatralnej w Wyszkowie.
 5. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną zgodnie z wymogami zgłoszonymi przez zespół.
 6. Zespół uczestniczący w festiwalu jest zobowiązany do jednokrotnej prezentacji zgłoszonego przedstawienia. Spektaklom zespołów zagranicznych będą towarzyszyły napisy w języku polskim. Zespoły zagranicznezobowiązane są do dostarczenia do biura organizacyjnego przetłumaczonego tekstu przedstawienia (w wersji polskiej lub angielskiej). Koszty związane z udziałem zespołu w festiwalu będą przedmiotem negocjacji między biurem organizacyjnym a poszczególnymi zespołami. Opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych o wykorzystanie praw autorskich pokrywają zespoły uczestniczące w Letniej Scenie Teatralnej w Wyszkowie.
 7. Biuro organizacyjne zapewnia zakwaterowanie w hotelach średniej klasy wykonawcom i maksymalnie trzem osobom obsługi oraz wyżywienie w trakcie trwania festiwalu. Przyjazd i zakwaterowanie dodatkowych osób odbywa się na koszt teatru.
III Inni uczestnicy
 1. Festiwal składa się z części głównej, czyli spektakli zakwalifikowanych zespołów, z warsztatów oraz imprez towarzyszących.
 2. Podmioty prawne, które przekazały na rzecz festiwalu znaczące środki pieniężne lub świadczenia innego rodzaju, uzyskują miano Sponsora Festiwalu. Tytuł ten upoważnia podmiot do posługiwania się nim w reklamowaniu swojej działalności.
 3. Komisja Artystyczna zaprasza do udziału w festiwalu gości krajowych i zagranicznych (tzw. gości specjalnych). Mogą to być m.in. dyrektorzy teatralnych festiwali krajowych i zagranicznych, rektorzy i wykładowcy szkół teatralnych, dyrektorzy teatrów instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych, prezesi stowarzyszeń twórczych, redaktorzy i krytycy polskich i zagranicznych pism branżowych, wybitni twórcy teatru. Goście ci otrzymują zaproszenia na spektakle festiwalowe oraz zakwaterowanie.
IV Postanowienia końcowe

 1. Przypadki uzasadnionego odstępstwa od niniejszego regulaminu bądź ewentualne kwestie sporne rozstrzyga Komisja Artystyczna 3. edycji Letniej Sceny Teatralnej w Wyszkowie.
 2. Biuro organizacyjne zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

Komisja Artystyczna
3. edycji Letniej Sceny Teatralnej
w Wyszkowie
 
 
 Regulamin 4. edycji festiwalu Letnia Scena Teatralna w Wyszkowie


I Postanowienia ogólne

1. 4. edycja festiwalu Letnia Scena Teatralna w Wyszkowie odbędzie się we wrześniu 2016 roku w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. Gospodarzem festiwalu jest Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”.

Kontakt z biurem organizacyjnym:
Agnieszka Szymanik,
tel. 665 262 347,
e-mail: letniascenateatralna@gmail.com,
www.letniascenateatralna.pl.tl

2. Festiwal przygotowuje Komisja Artystyczna w składzie:

Agnieszka Szymanik – dyrektor festiwalu, członkini Komisji Artystycznej,
Irina Stankiewicz – zastępczyni dyrektora festiwalu, członkini Komisji Artystycznej,
Paweł Biernacki – członek Komisji Artystycznej.

3. Komisja Artystyczna będzie rozpatrywała zgłoszenia teatrów instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych oraz innych grup artystycznych (kabaretowych, muzycznych, itp.) i poszczególnych twórców.

4. Podczas festiwalu mogą być prezentowane spektakle oparte na wszelkich istniejących formach wypowiedzi teatralnej.

II Zespoły teatralne (i inni wykonawcy)

1. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres mailowy biura organizacyjnego do 30 czerwca 2016 roku. Kartę zgłoszeniową można otrzymać po uprzednim kontakcie mailowym z organizatorami pod adresem letniascenateatralna@gmail.com. Zgłaszający się zespół akceptuje warunki zawarte w regulaminie poprzez wysłanie karty. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć także plan techniczny (tzw. rider) lub krótką informację o warunkach technicznych przedstawienia. Mile widziane podanie linku umożliwiającego obejrzenie pełnej wersji spektaklu za pośrednictwem Internetu.

2. Komisja Artystyczna rozpocznie rozpatrywanie propozycji sukcesywnie wraz z nadsyłaniem zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana zainteresowanym do 15 lipca 2016 roku.

3. Zakwalifikowany zespół jest zobowiązany do niezwłocznego nadesłania materiałów informacyjnych i reklamowych dla potrzeb promocji festiwalu. Biuro organizacyjne nie zwraca nadesłanych materiałów.

4. Festiwal ma charakter przeglądu i ma na celu integrację środowiska artystycznego. Komisja Artystyczna w pierwszej kolejności wybierze zespoły, które poza prezentacją wysokich wartości artystycznych, zadeklarują chęć uczestniczenia we wszystkich punktach programu 4. Letniej Sceny Teatralnej w Wyszkowie.

5. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną zgodnie z wymogami zgłoszonymi przez zespół.

6. Zespół uczestniczący w festiwalu jest zobowiązany do jednokrotnej prezentacji zgłoszonego przedstawienia. 

7. Koszty związane z udziałem zespołu w festiwalu będą przedmiotem negocjacji między biurem organizacyjnym a poszczególnymi zespołami. Opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych o wykorzystanie praw autorskich pokrywają zespoły uczestniczące w Letniej Scenie Teatralnej w Wyszkowie.

8. Biuro organizacyjne, dzięki dotacji Burmistrza Wyszkowa, zapewnia zakwaterowanie w hotelu wykonawcom i maksymalnie trzem osobom obsługi oraz wyżywienie w trakcie trwania festiwalu. Przyjazd i zakwaterowanie dodatkowych osób odbywa się na koszt teatru.

III Inni uczestnicy

1. Festiwal składa się z części głównej, czyli spektakli zakwalifikowanych zespołów, oraz z warsztatów i imprez towarzyszących.

2. Podmioty prawne, które przekazały na rzecz festiwalu znaczące środki pieniężne lub świadczenia innego rodzaju, uzyskują miano Sponsora Festiwalu. Tytuł ten upoważnia podmiot do posługiwania się nim w reklamowaniu swojej działalności.

3. Komisja Artystyczna zaprasza do udziału w festiwalu gości krajowych i zagranicznych (tzw. gości specjalnych). Mogą to być m.in. dyrektorzy teatralnych festiwali krajowych i zagranicznych, rektorzy i wykładowcy szkół teatralnych, dyrektorzy teatrów instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych, prezesi stowarzyszeń twórczych, redaktorzy i krytycy polskich i zagranicznych pism branżowych, wybitni twórcy teatru. Goście ci otrzymują zaproszenia na spektakle festiwalowe oraz zakwaterowanie i wyżywienie.

IV Postanowienia końcowe

1. Przypadki uzasadnionego odstępstwa od niniejszego regulaminu bądź ewentualne kwestie sporne rozstrzyga Komisja Artystyczna 4. edycji Letniej Sceny Teatralnej w Wyszkowie.

2. Biuro organizacyjne zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. W takim przypadku organizatorzy podejmą starania, aby poinformować wszystkich zainteresowanych o tych zmianach.

Komisja Artystyczna
4. edycji Letniej Sceny Teatralnej
w Wyszkowie